Vrána není havran

Možná i vy jste se stali „obětí“ naivní neznalosti (např.) svých rodičů, kteří vás v dětství krmili pohádkou, že na podzim přilétají vrány. Nepřilétají. Ony totiž na léto vůbec neodletěly 😉 Většinou… I já jsem si kdysi myslel, že vrána je samice od havrana. Fakt není, jsou to jiné druhy.

Takže jak to tedy je?

Začnu poněkud zeširoka. Na našem území žije několik druhů ptáků z čeledi krkavcovitých, kteří patří do řádu pěvců. Jsou to všežravci, jsou většinou společenští a v živočišné říši patří k nejinteligentnějším. Dokážou používat jednoduché nástroje, napodobovat jiné zvuky a dokonce se naučit mluvit lidskou řečí podobně, jako někteří papoušci. V posledních letech se začínají krkavcovití stahovat do měst, někdy i v takovém množství, že představují problém například s trusem nebo s hlukem.

1. Straka obecná (Pica pica) – je snadno rozpoznatelná podle svého černobílého a kovově modrého zbarvení a dlouhého ocasu. Straka je také známá tím, že si ráda odnáší do hnízda různé drobnosti, které ji zaujmou. Straky se vyskytují téměř na celém území ČR, především v nižších polohách. Do měst se přesunula především v Čechách.

2. Sojka obecná (Carrulus glandarius) – je pestrobarevný pták s typickými modrými pruhy na křídlech. Městské prostředí si oblíbila například v Brně, kde bydlím. V dobách před cca třiceti lety to býval poměrně vzácný pták, jehož křik jste mohli zaslechnout jen občas a to výhradně v lese.

3. Krkavec velký (Corvus corax) – největší z u nás žijících pěvců s rozpětím křídel i přes jeden metr. Na rozdíl od ostatních krkavcovitých je spíše samotářský, žije v párech nebo v menších skupinkách. Poslední dobou se také stahuje blíže k městům. O inteligenci těchto ptáků svědčí například známá filmová role jednoho krkavce: čaroděj Rumburak v seriálu Arabela. Například se sýkorkou by to natočit prostě vůbec nešlo…

4. Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) – v Česku poměrně vzácný, vyskytuje se především v horských oblastech. Jak už název napovídá, vyznačuje se bílým tečkováním a barvu má skořicově hnědou. Při setkání s ořešníkem ve Vyskokých Tatrách byl tento pták vemi krotký až drzý. Přišel si neohroženě pro svačinu přímo z ruky.

Ořešník kropenatý

Ořešník kropenatý

5. Kavka obecná (Corvus Monedula) – Je menší než vrána nebo havran a pozná se podle malé a šedivě lesklé hlavy a také podle typického hlasového projevu, který jí dal české jméno, který zní právě jako „kavk“.

Kavka obecná

Kavka obecná

6. Vrána obecná černá (Corvus corone) a vrána obecná šedá (Corvus cornix). Oba druhy žijí na našem území a někdy jsou považovány za variantu téhož druhu. Mohou se mezi sebou křížit. V ČR žijí černé vrány zhruba od Českomoravské vrchoviny na západ a „šedivky“ na východ. Přímo v Brně pozoruji přibývání vran černých. Před pár lety zde žily téměř výhradně vrány šedé.
Většina u nás hnízdí trvale, ale některé jsou stěhovavé.
Šedivka se pozná snadno, má šedé tělo a černá křídla, hlavu a ocas. Horší je to s černou variantou, která je havranovi velmi podobná a ani velikostí se, stejně jako šedivka, od havrana příliš neliší. Poznávacím znakem může být zobák, který má vrána menší a černý a havran velký a šedý. A nebo „kalhotky“ na nohách, které na rozdíl od havrana vrány nemají.

Vrána obecná černá a šedá

Vrána obecná černá a šedá

7. Havran polní (Corvus frugilegus) má tmavé peří s kovovým leskem, dlouhá křídla a šedohnědý zobák s lysým kořenem. Je to společenský pták, který hnízdí v koloniích na stromech a živí se různou potravou. V Česku je hojně rozšířený a částečně tažný. Což znamená, že někteří na našem území hnízdí trvale, zejména v Polabí a Poohří. Na podzim sem někteří přilétají zimovat, většinou z Pobaltí, Ukrajiny a Ruska. Proto se jim také někdy přezdívá žertem „ruské vlaštovky“ – tedy pták zvěstující příchod zimy…

Havran polní

Havran polní

Tento text byl napsán s pomocí „umělé inteligence“ ChatGPT 3.5 a AI prostředí vyhledávače Bing. Musel být ovšem značně korigován, přepsán a doplněn. Výsledné texty nebyly úplné (někteří krkavcovití byli zcela ignorováni), nebo si naopak AI některé druhy úplně vymyslela (krkačka obecná), nebo obsahovaly nesmyslný popis ptáků (havran je hnědý)…

P.S. Po čase jsem vyzkoušel AI Bard od Googlu – a ten obstál na výbornou! Nic si venymyslel a nic podstatného nevynechal.

P.S.S. jsem autorem všech zde uvedených fotek.